..

INTERNATIONAL Society for krishna consciousness

Iskcon Atlanta 

 

© 2005, ISKCON Atlanta, Inc 1287 S Ponce de Leon Av, Atlanta, GA 30306 Disclaimer Ph: 404-377-8680 email: admin@atlantaharekrishnas

 • January Vaishnava Cal 2022
 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • .

 • 1
  New Years Day • 2
 • 3
  Appearance of Locana Das Thakura


 • 4
  Disappearance of Srila Jiva Gosvami ~ Jagadish Pandit


 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
  Putrada Ekadasi • 15
 • 16
 • 17
  Krina Pusya Abhisela • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
  Disappearance Ramacandra Kaviraja
  Appearance of Gopala Bhatta Gosvami
 • 23
  Disappearance of Jayadeva Gosvami


 • 24
  Diappearance Locana Das Thakur


 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Sat-tilla Ekadasi • 29
 • 30
 • 31

Founder-Acharya: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ​