Founder-Acharya: His Divine Grace 

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ​

​Iskcon Atlanta 

 


© 2005, ISKCON Atlanta, Inc 1287 S Ponce de Leon Av, Atlanta, GA 30306 Disclaimer Ph: 404-377-8680 email: admin@atlantaharekrishnas

GBC Calendar Dates for

Atlanta GA USA Region


​Jan 2021 Fr   Tritiya
2 Jan 2021 Sa   Caturthi                             *
                 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura -- Disappearance
                 (Fast till noon)
 3 Jan 2021 Su   Pancami
 4 Jan 2021 Mo   Sasti
 5 Jan 2021 Tu   Saptami
 6 Jan 2021 We   Astami
 7 Jan 2021 Th   Navami
 8 Jan 2021 Fr   Dasami
 9 Jan 2021 Sa   Ekadasi (suitable for fasting)       *
                 Trisprsa Mahadvadasi
                 Fasting for Saphala Ekadasi
                 Sri Devananda Pandita -- Disappearance
10 Jan 2021 Su   Trayodasi
                 Break fast 07:42 (sunrise) - 11:04 (1/3 of daylight) LT
                 Sri Mahesa Pandita -- Disappearance
                 Sri Uddharana Datta Thakura -- Disappearance
11 Jan 2021 Mo   Caturdasi
12 Jan 2021 Tu   Amavasya
13 Jan 2021 We   Pratipat
                 Sri Locana Dasa Thakura -- Appearance
14 Jan 2021 Th   Dvitiya
                 Ganga Sagara Mela
15 Jan 2021 Fr   Tritiya
                 Srila Jiva Gosvami -- Disappearance
                 Sri Jagadisa Pandita -- Disappearance
16 Jan 2021 Sa   Caturthi
17 Jan 2021 Su   Pancami
18 Jan 2021 Mo   Sasti
19 Jan 2021 Tu   Saptami
20 Jan 2021 We   Astami
21 Jan 2021 Th   Navami
22 Jan 2021 Fr   Navami
23 Jan 2021 Sa   Dasami
24 Jan 2021 Su   Ekadasi (suitable for fasting)       *
                 Fasting for Putrada Ekadasi
25 Jan 2021 Mo   Dvadasi
                 Break fast 07:38 (sunrise) - 11:06 (1/3 of daylight) LT
                 Sri Jagadisa Pandita -- Appearance
26 Jan 2021 Tu   Trayodasi
27 Jan 2021 We   Caturdasi
28 Jan 2021 Th   Purnima
                 Sri Krsna Pusya Abhiseka

                            Madhava Masa, Gaurabda 534          GCal 11, Build 5

             Atlanta [United States of America] (33N45 84W23, -5:00)

 DATE            TITHI                               FAST 
------------------------------------------------------------
29 Jan 2021 Fr   Pratipat
30 Jan 2021 Sa   Dvitiya
31 Jan 2021 Su   Tritiya